dni majstrov úľuv 2014

Návrh vizuálnej kampane pre toto podujatie, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. Témou a zároveň vizuálny prvkom tohto ročníka bolo tkanie a pradenie.

Môj koncept zachováva fakt, že Dni majstrov sú podujatie, ktoré je o ľuďoch a pre ľudí, má ich spájať navzájom a zároveň má vytvárať prepojenie medzi svetom tradícií a svetom dneška. Preto je dôležité zachovanie fenoménu človeka aj v prezentovaní tohto podujatia.

Tkanie / pradenie / pletenie vo svojom návrhu využívam ako symboliku v zmysle prepletania nových a starých ľudských názorov / vzťahov, nové stretnutia / vznikajú nové putá / a prepojením aj nové názory na danú vec. Prepletené ruky zobrazené na plagáte sú symbolom tkania v zmysle spájania niečoho (tradičného a nového)do pevného spojenia.

Prepojenie tradičného a súčasného je vyjadrené aj odevom, ktorý je kombináciou súčasného oblečenia s prvkami z tradičných slovenských krojov, čo celú myšlienku vytvárania nových spojení len umocňuje.

plagát Dni majstrov Úľuv 2014 plagát Dni majstrov Úľuv 2014