paper or tree

Plagát s ekologickou tématikou

Grafika má viesť k zamysleniu sa nad určitými problémami, ktoré sú vo svete. Konkrétne ide o recykláciu papiera.

plagát