holocaust remembrance day

International Poster competition 2014
Jouneys trough the Holocaust / Keeping the memory alive.
Grafická súťaž pri príležitosti pripomenutia si holokaustu.

Práca sa umiestnila vo finále z krajín Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko.

plagát Holocaust remembrance day plagát Holocaust remembrance day