made in les

Návrh loga a grafickej prezentácie pre značku "Made in Les"

"Made in Les" je značka, ktorá vyrába a predáva produkty pre deti. Cieľom grafickej prezentácie tejto značky preto bolo pôsobiť hravo, farebne a detsky.

Logo je inšpirované tvarom stromčeka, ktorý je hlavným prvkom pripomínajúcim lese. Nápis názvu značky sa nachádza po jeho obvode, čím evokuje tvar ihličiek. Jednoduché logo vyjadrené v linke je ďalej jednoducho použiteľné aj na ďalších propagačných prvkoch, menovkách, pečiatkach.

Grafika hlavného bannera je lesná, hravá, farebná, ale pri tom jednoduchá a lineárna, čo zabezpečuje bezproblémové a rýchle použitie na webe, ktorý je hlavným predajným miestom značky.

značka Made in Les na fler.cz...

logo pre Made in Les grafický banner pre Made in Les farebné varianty loga