tekvicový "bučový" festival

Plagát pre podujatie, ktoré je alternatívou k typickým halloweenskym oslavám.

Forma grafického poňatia odráža hravú a detskú atmosféru tohto lokálneho dedinského podujatia, ktorá ho každoročne sprevádza.

plagát pre tekvicový "bučový" festival