timkospol

Corporate Identity novovzniknutej firmy.

Vizuálna identita pozostávajúca predovšetkým z návrhu loga firmy, ktoré je primeranou formou aplikované na ostatné prezentačné materiály ako je vizitka, hlavičkový papier či obálka.

Grafický symbol loga znázorňuje hlavnú náplň práce firmy, ktorou je consulting / konzultovanie - čiže komunikácia za cieľom zlepšenia alebo zmeny danej situácie.

logo pre timkospol vizitka pre timkospol logo pre timkospol