praktica

Grafika vytvorená pomocou typografie použitím písma a slov, ktoré súvisia s technikou fotografovania.

praktica