ulica pre všetkých

Projekt vznikol v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a bol zameraný na upozornenie zlého stavu na určitých uliciach v Bratislave (nebezbariérovosť a zdevasatovanosť).

Snahou projektu bolo na jeden deň oživiť danú ulicu a podnietiť u ľudí záujem o túto problematiku.

Okoloidúcich sme sa snažili zaujať prostredníctvom plagátov s piktogramami vecí, ktoré by na tejto ulici privítali (zeleň, mobiliár, cyklotrasa) a ankety, v ktorej mohli konkrétne označiť, čo im tu chýba.

Viac informácií...

plagát Ulica pre všetkých plagát Ulica pre všetkých plagát Ulica pre všetkých