led place

Bakalárska práca

V tomto návrhu je snaha o prepojenie elementu svetla, ako objektu, ktorý svetlo vyžaruje a elementu plochy, na ktorú toto svetlo dopadá. Priestor, ktorý tieto dve časti vytvárajú by mal vo svojej variabilite ponúkať miesto vhodné na jednoduchšiu prácu, čítanie, pri sedení na pohovke, či v kresle, prípadne slúžiť ako odkladací priestor.

Konštrukcia produktu je skladateľná a variabilná. Je zložená. Jej zmyslom je okrem toho, že produkt možno zložiť do malých rozmerov a umiestniť do stolíka (stáva sa obalom produktu)aj to, že z nej možno vytvoriť aj iné typy svietidiel a produktov.

svietidlo led place svietidlo led place svietidlo led place