systém triedenia odpadov "znova"

Tento inovatívny systém triedenia odpadov pozostáva z triediacich tašiek, závesného mechanizmu, triediacich nálepiek a mobilnej aplikácie.

Cieľom tohto zoskupenia je prostredníctvom samozatvárateľných papierových tašiek a rôznorodo ukotviteľnému mechanizmu intuitívnejšie a pohodlnejšie zakomponovať separáciu odpadov do každej miestnosti v domácnosti, v ktorej vzniká odpad.

Podpornými a edukačnými súčasťami systému sú graficky spracované časti. Samotná potlač tašiek, ktorá informuje o spôsobe použitia produktu, nálepky určené k výchove k podrobnej separácii, ktorá pomáha lepšie spoznať všetky druhy odpadu, ktoré sú recyklovateľné a v poslednom rade je to mobilná aplikácia, ktorá pomáha s rozoznávaním recyklačných značiek a taktiež informuje o užitočnosti samotného triedenia.

systém triedenia odpadov "znova" systém triedenia odpadov "znova" systém triedenia odpadov "znova" systém triedenia odpadov "znova"